Motivatie 3.0. Wie is de baas?

Morning Star is één van de grootste Amerikaanse bedrijven in de verwerking van tomaten.  Het bedrijf is bijzonder omdat het kiest voor een geheel nieuwe managementstijl. Verantwoordelijkheden én bevoegdheden zijn ‘laag’ in de organisatie belegd hoewel er van hiërarchie in deze organisatie nauwelijks sprake is. Professionals kiezen jaarlijks gezamenlijk doelstellingen en dragen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering ervan.

Morning Star heeft haar visie als volgt verwoordt: “Morning Star’s goal, according to its organizational vision, is to create a company in which all team members “will be self-managing professionals, initiating communications and coordination of their activities with fellow colleagues, customers, suppliers, and fellow industry participants, absent directives from others”.

Meer weten? Kijk dan naar de video.