Vijf principes voor gezond leiderschap

Aan de hand van vijf principes voor gezond leiderschap verbindt Sprangers hoofd – de harde rationele zakelijke kant – en hart –  het zachte emotionele, zielsverwante stuk – van leiderschap. Deze integratie van hoofd en hart leidt tot zichtbaar leiderschap, groei in samenhang met anderen en tot beweging. Dit heeft als resultaat een gezonde, plezierige en duurzame balans tussen hoofd en hart.

Gezond: een aardige kapstok

Met deze schijf van vijf refereert de auteur natuurlijk aan gezond eten. Hiermee is een aardige kapstok gevonden om aan de hand van deze vijf principes in te gaan op het snijvlak tussen het zakelijke en persoonlijke, de grens waar zakelijk en persoonlijk elkaar ontmoeten. Inspiratie, passie, ‘eigen wijsheid’, samenwerking, waarden, erkenning en waardering zijn de onderwerpen. De auteur beschrijft geen nieuwe inzichten maar kiest voor een eigen manier van groeperen en voegt daaraan zijn groeiproces en ervaringen toe.

Eigenheid en passie

De kracht van dit boek zit niet in de (her)groepering als wel in de combinatie van coachervaring van de auteur en het gebruik van inzichten van mensen die hun sporen hebben verdiend bij het duiden van gedrag in – en buiten organisaties zoals Senge, Covey en Scharmer. Steeds opnieuw koppelt hij bestaande inzichten aan het persoonlijke en beschrijft hij het effect van het volgen van je ‘eigenheid’, je talent, je passie op jezelf en anderen. De auteur vertelt – ondersteund met voorbeelden uit de praktijk – hoe elk principe bijdraagt aan het combineren van je intellectuele en emotionele intelligentie tot een effectieve mix.

Nietsche: accepteer je tekortkomingen

De Duitse filosoof Nietszche vond het belangrijk te kunnen leven met je tekortkomingen, en te accepteren dat je je identiteit doorlopend wijzigt. Dat is een goed begin voor iedereen. Maar om een leider te zijn is een diep begrip van jezelf nodig. En de wil daar voortdurend aandacht aan te geven. Vanzelfsprekend is het van belang weet te hebben van je sterktes en zwaktes, en weet hebben van je waarden maar Sprangers maakt duidelijk dat leiderschap vooral ook te maken heeft met durf. Durf om in beweging te komen en persoonlijke groei te ontplooien.