Verandering & Business Intelligence

‘Flauwe afkooksels’

Een organisatie heeft vaak meerdere jaren nodig om tot een nieuw evenwicht te komen. Dat komt omdat organisaties ‘flauwe afkooksels zijn van biologische systemen’. Een citaat van Darwin ondersteunt deze gedachtegang: ‘It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change’. ‘Systemisch performance management’ is de kruisbestuiving tussen infrastructuur, informatietechnologie en systeemdenken. Een streven naar duurzame verandering. Een helder, gedegen en inspirerend werkstuk. De auteurs verbinden performance management aan de cruciale factor bij verandering: de mens.

Nieuw denkkader

In zes delen wordt een nieuw denkkader geschetst, wordt ingegaan op het al dan niet succesvol zijn van Business Intelligence-projecten, op strategieën rondom veranderingen en op samenhang tussen beide. Het uitgangspunt is simpel: verandering wordt niet gerealiseerd door het invoeren van nieuwe software. Performance management is het proces van tastbaar maken van wat een organisatie wil en daadwerkelijk doet om vervolgens de gewenste doelstellingen te realiseren. Met het verzamelen en analyseren van informatie over klanten, concurrentie, de markt en economische, technologische en culturele trends, wordt de benodigde beslissingsondersteunende informatie (intelligence) verkregen. De auteurs voegen ‘systeemdenken’ toe aan het proces van performance management en focussen op de menselijke component en op verandermananagement. Dit levert nieuwe inzichten op.

De beloofde handvatten…

‘Systemisch performance management’ biedt ook handvatten om met de nieuwe inzichten aan de slag te gaan. Het advies van de auteurs: start met het bottom-up ideeën verzamelen, deze toetsen en prioriteren. Zet daarbij eigentijdse methoden in vanuit het perspectief van performance management en veranderkunde, bijvoorbeeld: co-creatie (crowdsourcing), gaming (om awareness te creëren), scenarioplanning en scrum-projectdevelopment. Al zijn de voorbeelden die worden genoemd niet nieuw, ze gelden zeker (nog) niet als standaarden. Wel is door de verbinding tussen het systeemdenken en performance management de kans op duurzame verandering groter. Naast nieuwe inzichten bieden de auteurs dus ook nieuwe perspectieven voor succes.