Berichten

Nieuwe leiders: her-inneren met je hart

Nieuw leiderschap

Paul Blot inspireert tot nieuw persoonlijk leiderschap door te oefenen in veerkracht. Zijn manier van herinneren als basis voor dankbaarheid, voor geluk. Veerkracht helpt bij het om gaan met onzekerheid en verstoringen. Veerkracht helpt bij voeren van regie in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.

Inzetten op empowerment, samenwerking en verbinding

Organisaties die voorbereid zijn op de toekomst zijn in hoge mate regeneratief, zij zijn daarbij adaptief, en baseren zich op verbinding en relatienetwerken. Het succes van de organisatie wordt bepaald door elk lid en omgekeerd. Deze organisaties gedijen doordat ze verbinding en gemeenschappelijkheid aanmoedigen.

Dit vraagt om een andere, positieve manier van kijken, dat kost tijd, dat spreekt voor zich. Paul Blot begrijpt dit. Een nieuwe mindset en een positieve vorm van (persoonlijk) leiderschap is hiervoor onontbeerlijk.